Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Přehledné video na YouTube:
Hrajeme si s tóny 1
DVPP: Aktreditovaný seminář o rozvoji hudebního sluchu:
CVLK Liberec, dne 19.3.2019,     9 - 12.30 hod.

8. Malá pohybová nápodoba - prsty

Další způsob rozvíjení sluchu pro výšku je spojen s hrou na snadno ovladatelné melodické nástroje. Používáme jednoduché klávesy s rozsahem jednočárkované oktávy. Mohou mít klasický tvar,  podobu tělové stupnice nebo hrající notové osnovy. Podmínkou efektivního užití je vybavení každé dvojice žáků ve třídě jednou pomůckou.
 
Pro  smysluplnou činnost je nezbytné dosažení rytmické souhry. Rytmické dovednosti si připravíme předem samostatným nácvikem.
 
Vlastní procvičování začínáme od jednoduchých a krátkých postupů. Mohou to být části známých písniček i různé variace. Motivace dětí vychází z okolností jejich kognitivního vývoje. Děti mladšího školního věku procházejí obdobím konkrétních operací. Jejich poznání je vázáno na činnost, zacházení s věcmi. Proto je důležité umožnit jim, aby si na tóny mohly sáhnout a hrát si s nimi. V návaznosti na správnost pozorovaných  reakcí  můžeme děti vybízet k nápodobě tónů vokalizací. Snaha dětí hlasem napodobovat tóny, které samy hrají, je zcela přirozená. Zájem dětí můžeme dále přitahovat zvyšováním nároků: hrou delších melodií, vytvářením a poslechem dvojhlasů nebo akordů.
 


 
1.  Klávesy Tonička
 
Snadno ovladatelný melodický nástroj s vyznačenou tělovou stupnicí. Může sloužit v MŠ k samostatné hře s tóny. Číslice jsou doplněny příslušným počtem puntíků, takže umožňují seznamování s číselnou řadou. Šablona umožňuje přechod ke vnímání symbolů.
Klávesy Tonička.jpg
Tonička s not.osnovou.jpg
2. Klávesy Toník

Hrající a svítící tóny - noty v dětských rukou.
Toník ...jpg
3. Intonační pachole.
 
Audiovizuální pomůcka pro seznámení dětí s tělovou stupnicí. Při úvodu do sluchové výchovy pomůcku používáme k náslechu a náhledu na procvičovaný tónový vzorec. 

Po dosažení sluchové orientace a dovednosti hlasové nápodoby tónů můžeme pomůcku se šablonou použít k hlubšímu osvojování výškových symbolů (střídavé ukrývání zrakové nebo sluchové informace).
Pachole zepředu.jpg
Pachole zezadu.jpg
Pachole s not. osnovou-m.jpg
4. Velká Tonka

Tělová stupnice výšky 0,5m nebo 1 m se světelně aktivními tóny. Použití jako v bodě 3.
Provedení:

adapter připojený ke klávesám,           samostatné - přímé ovládání.               
Tanečnice 3.jpg
Toník - ruční.jpg
5. Sluchový trenažér
 
K intenzívnímu rozvoji sluchu slouží pomůcka EDU2. Je opatřena výstupem pro sluchátka, takže je možné ji využívat  v průběhu vyučování  ke sluchovému tréninku méně rozposlouchaných jedinců.
Program nabízí v různých úrovních tóny písniček, na které musí žák správně (nejdříve se světelnou nápovědou) reagovat stisknutím tlačítka příslušné výšky.
Provedení:   penál............................................................. obrázek
sestava sluchátka + EDU2.jpg
EDU 2 foto.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one