Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Hrajeme si s tóny 1, 2 -
přehledné video na YouTube

nebo  v kapitole 7 a 8
DVPP: Aktreditovaný seminář o rozvoji hudebního sluchu:
CVLK Liberec, dne 19.3.2019,     9 - 12.30 hod.
1.  Hrajeme si s tóny
 
Hudebně pohybová hra na stavbu živého dechového nástroje, jeho naladění a pak už veselé muzicírování.
 
Hra pomáhá dětem důvěrně se seznámit se základním stavebním kamenem hudby – tónem. Vede každého žáka - při vzájemné  součinnosti celého kolektivu - k objevování a sledování melodických i harmonických vztahů.
 
Princip hry:
 
Hra vychází z nápadu,  že každý žák může představovat jeden tón hudebního nástroje a to prostřednictvím ladičky, kterou dostane. Žáci se staví do různých formací,  uspořádávajíce se každý podle výšky svého tónu. Tak mohou vytvořit  živou foukací harmoniku ve tvaru stupnice nebo akordů.
Hrajeme si s tóny -krabička.jpg
2.  Příruční harmonika   Pulka
 
K procvičování výškových vztahů sousedních i vzdálenějších  tónů  nám pomůže jednoduchá harmonika s rozsahem c1 až c2. Harmoniku držíme ve svislé poloze před očima žáků tak, aby viděli na klávesnici.  Klávesy jsou označeny vzestupnou řadou čísel 1 až 8. Při hře oběma  palci  stlačujeme  měch,  prsty levé ruky hrajeme tóny, prsty pravé ruky nástroj přidržují. Každý tón je provázen krátkým stlačením měchu, stejným způsobem písničky rytmizujeme. Dáváme pozor, abychom nezakrývali číselné označení tónů. Pro naši orientaci jsou klávesy označeny také z druhé strany.
harmonika-zepředu.JPG
3. Didaktický komplet Julka a Pulka-

obě položky dohromady.
4. Dětské klávesy Dulka
 
Dětská elektrická klávesovka Dulka je přesně naladěna na tóny c1 až c2. Barva tónu odpovídá hoboji, síla tónu je nastavitelná tak, aby šlo hrát „osobní tóny“, bez zbytečného přehlušování. Klávesovka dává současně pouze jeden tón, každé stlačení další klapky má přednost. Nástroj se drží ve svislé poloze, čísla a barvy usnadňují orientaci. Po použití nezapomeňte klávesy vypnout, šetří se tím baterie.
 
Dulka 8.2.15.JPG
5. Hrající domek 
 
Elektrické klávesy se zvýrazněným výškovým  rozměrem  slouží dětem v MŠ a ZŠ k seznamování s melodikou písní našeho jazyka a obecně s hudební abecedou.
 
Připevňují se na svislou stěnu v dosahu dětské ruky a mohou být dětem k dispozici příležitostně jako hračka nebo cíleně při společném hraní. Svislé uspořádání samo o sobě odpovídá na otázku které tóny jsou vyšší nebo nižší.

 
Toník.JPG
6. Dýchací světélko

Metodika kontroly obvodu hrudníku  pracuje   s  měřitelnou veličinou.  Obvod  hrudníku  je poměřován  pomocí hrudního pásu s vestavěným světelným indikátorem. Světelný indikátor je umístěn na prsou zpěváka, který zde  jeho funkci může sledovat. Délku pásu nastavujeme tak, aby při povoleném svalstvu nebyl spínač světla sepnut, po napřímení těla a mírném nádechu se světlo rozsvítí.

 
1.Nesvítí.JPG
7. Intonační pachole

K procvičování a ověřování tónové představivosti žáků slouží jednoruční didaktické pomůcky. Konstrukce pomůcek počítá s držením v pravé ruce. Na předním panelu je vyobrazena postava se svítícími diodami, které signalizují umístění jednotlivých tónů na těle. V zadní části je držák s ovládacími tlačitky. Na klávesy hrajeme palcem pravé ruky.
Nové intonační pachole s nápisem-obě strany.jpg
8. EDU2 - interaktivní programovatelný trenažér
 
Nabízí v interaktivním režimu tóny písniček a sluchových cvičení. Žák tóny odsouhlasuje v různých úrovních náročnosti a rozvíjí správné sluchové reakce na výšku tónů. Závěrem pomůcka umožňuje také intonační výcvik - zapíná světelné signály s odloženým doprovodem zvuku.

Provedení penál nebo obrázek.
EDU2 obě s panenkami.jpg
9. Dětské klávesy Tonička

Snadno ovladatelný melodický nástroj pro seznamování dětí s hudební abecedou.
Klávesy Tonička.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one