Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Hrajeme si s tóny 1

Přehledné video na YouTube
a v kapitole 7
DVPP: Aktreditovaný seminář o rozvoji hudebního sluchu:
CVLK Liberec, dne 19.3.2019,     9 - 12.30 hod.

11. Závěr - a co dál?


Pro rozvoj sluchu  není dosud k dispozici účinná metoda, odzkoušená ve školní třídě. Je to jistě způsobeno i obtížností danou na jedné straně nutností kolektivního přístupu a na druhé straně potřebou individuelního rozvoje.
V tomto ohledu se ovšem hudební výchova v ničem neliší od ostatních předmětů. Úspěšnost výuky je závislá na postupech vycházejících z úrovně poznávacích schopností dětí a moderujících jejich přirozenou zvídavost.

1. Vnímání výšek tónů.

Absence počitků výšky, dříve získávaných v rodině, není dostatečně vyhodnocena ani systémově ošetřena. Metoda vokalízy není v didaktických materiálech zdůrazňována, přestože má všechny předpoklady k tomu, aby mohla rozvoji sluchu pro intervaly posloužit. Odložené používání slov je formální maličkost, která ale  principiálně zjednodušuje a ulehčuje vnímání tónů v jejich výšce. Umožňuje tak zásadní urychlení rozvoje sluchu a schopnosti nápodoby tónů.
2. Vnímání pořadí tónů.

Ve školních didaktikách jsou často uváděny postupy, které nevycházejí
z úrovně kognitivního vývoje dětí.

Popsaná metoda pohybové nápodoby je pokusem o systémový přístup k  rozvoji sluchu pro pořadí tónů. Vychází z doporučení doc.Františka Sedláka, doc. Libora Melkuse a doc. Aleny Tiché. Dále zohledňuje úroveň kognitivního vývoje dětí podle Jeana Piageta. Proces učení volně navazuje na zásady uváděné v metodě jazykové výuky TPR  Jamese Ashera.  Postup, vedoucí k získání hudebních dovedností, koresponduje s některými závěry Edwina Gordona.

Obě zmiňované metody by si zasloužily širší ověření účinnosti při zařazení na samý počátek práce s dětmi. Pro úspěšné uplatnění těchto postupů je  neméně důležitá motivace dětí k potřebným úkonům v delším období.

Obsahově jsou používány  známé techniky, rozpracované k důslednějšímu dodržování principů. Formální novinkou je srozumitelný intonační model - tělová stupnice a obouručné procvičování slyšených intervalů. Další nabídkou jsou snadno ovladatelné nástroje pro dětské ruce.

Bezradnost při rozvíjení nejzákladnější hudební dovednosti - nápodoby slyšené skupiny tónů dětským hlasem - je největší problém současné praxe. Proto je důležité hledat přirozené postupy, které budou respektovat zákony hudební psychologie a přivedou děti k ladícím tónům.

K dispozici a volnému nekomerčnímu použití jsou zde ke stažení různé materiály. Dále je možné bezplatné zapůjčení  uvedených pomůcek
k odzkoušení. Vítány jsou všechny dotazy nebo připomínky na dané téma.
 
Poslechem tónů vznikají ve sluchové paměti jejich počitky. Současně se vznikem těchto paměťových stop přichází otázka jaké jsou mezi nimi relativní vztahy.
 
K podpoře rozpoznávání výšek tónů  sluchem nedostačuje  pouze  vizualizace, ale spolu s ní také nasměrovaný pohyb obou  rukou v režimu osvojovaného vnímání.

Výsledkem je schopnost pohybové  nápodoby, která podporuje hlasovou nápodobu tónů..........
3.hlava-ruka0001.jpg
5.hlava-nápodoba hlasu0001.jpg
 

Jaromír Ehrenberger, jar.ehr@volny.cz
Českolipský pěvecký sbor

 
Illustration L.Paprskář, © 2014
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one