Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Přehledné video na YouTube:
Hrajeme si s tóny 1
DVPP: Aktreditovaný seminář o rozvoji hudebního sluchu:
CVLK Liberec, dne 19.3.2019,     9 - 12.30 hod.

10. Nabídka semináře DVPP

Prostřednictvím zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti 15, 
        

 je možné zúčastnit se kurzu
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR.
 
Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny
 
Představení nové metody rozvoje hudebního sluchu dětí, navazující na poznatky hudební psychologie- způsob zapojení pravé mozkové hemisféry do stadia rozpoznávání tónů.

Předání zkušeností s použitím nových didaktických pomůcek pro vizualizaci hudební abecedy. Využití snadno ovladatelných melodických nástrojů pro aktivizaci dětí při sluchové výchově – seznámení s novými hudebními pomůckami. Metodika jejich použití a zařazení do hodin HV. 

1   Metoda celkové tělesné odezvy (Total physical response) při seznamování dětí s hudební abecedou
2   Dětská fonogestika – konkrétní dětská zkušenost s výškou, tělová stupnice, umístění tónů a nácvik poloh, dětské noty
3   Vizualizace tónů – audiovizuální pomůcka Intonační pachole, spojení zrakové a sluchové informace,  způsob procvičování       
4   Hlasivková mechanika – dva způsoby ladění tónů, obnova funkce vnějšího napínače hlasivek
5   Pěvecký výdech a nácvik dominance nádechových svalů při zpěvu
6   Vliv kostního šíření hlasu na nápodobu tónů- sjednocení barvy tónu
7   Přehled o hrách s jednoduchými hudebními nástroji.
               
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).

Příští termín se plánuje na 19.3.2019


Adresa pracoviště, výukové učebny:
 
Nitranská 410/10 (budova iQLANDIA, 4. patro)
460 07  Liberec

GSM: +420724993635
e-mail: sekretariat@cvlk.cz
http://www.cvlk.cz

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one