Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Chybějící období srozumitelného vkládání tónů do paměti
= zásadní nedostatek současné didaktiky.
Stránky  jsou  určeny   zájemcům  o  rozvoj hudebního sluchu dětí. Obsahují zkušenosti z mnohaleté práce s dětmi ze ZŠ Špičák v České  Lípě. Všem žákům, kteří prošli dětským oddělením Českolipského pěveckého sboru, patří dík za  upřímné projevy  vztahů ke všemu, co se jim při zpěvu líbilo i nelíbilo. Z jejich podnětu vznikla řada pomůcek, které by mohly usnadnit hudební výchovu na samém začátku školní docházky. Jejich vývoj je popsán v úvodu.

Při náboru dětí do kroužků jsem nikdy nepřezkušoval jejich nadání. Měl jsem tak před sebou vzorek skutečné úrovně dětské zpěvnosti. Byla to dobrá příležitost k hledání příčin neuspokojivého stavu hudební výchovy na školách. Moje poznatky se dají formulovat následovně:

I. Didaktika školního zpěvu nedostatečně reaguje na úbytek zpěvu v rodinách a setrvává na tradičním zpěvu lidových písní jako základu rozvíjení hudebnosti. Tento základ ovšem nemá žádné "základy" a činnost je v rozporu se zákony hudební psychologie. Podrobněji v části  4. - Písničky nebo tóny.

II. Didaktika školního zpěvu nedostatečně respektuje úroveň kognitivního vývoje dětí. Používá dospělých náhledů na vyjadřovací prostředky, které děti v mladším školním věku ještě nejsou schopny   pochopit. Podrobněji v části 5.  - Úskalí modelování.

 
Pokud Vás tato témata zajímají, zvu Vás na prohlídku.

Jaromír Ehrenberger
jar.ehr@volny.cz
723 786 147
 
Pravopisná omluva.
Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one