Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě                            Akreditovaný seminář 
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR
Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami                                    2.10.2018 v Liberci www: http://www.cvlk.cz.                                          na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
K intenzívnímu rozvoji sluchu slouží pomůcka EDU2. Je opatřena výstupem pro sluchátka, takže je možné ji využívat  v průběhu vyučování  ke sluchovému tréninku méně rozposlouchaných jedinců..
sestava sluchátka + EDU2.jpg
 
Audiovizuální interaktivní programovatelná pomůcka EDU2 
 
Popis pomůcky.

Základem jsou elektrické klávesy s rozsahem c1-c2, u kterých jsou tóny ve svislém uspořádání. Druhou podstatnou částí je procesor, který umožňuje v interaktivním režimu a v různých úrovních  procvičovat vnímání  tónů a pohyb melodie. Klávesy mají dvě řady tlačítek. Napravo jsou tlačítka tónová spolu s diodami, které světelně doprovázejí hrané tóny. Nalevo jsou tlačítka ovládací. Každé ovládací tlačítko má kromě názvu také obrázek a veršík, jehož znalost umožňuje obsluhu dětem, které neumí číst. Pomůcka se vyrábí v provedení obrázek nebo penál.

Sluníčko – tlačítko ZAPNI - rozsvítí se kontrolka. Vypíná se samo po 30 sec. nečinnosti. 
Po zapnutí je možné hrát bez programu cokoliv na tónových tlačítkách. Dále je možné ovládat:

1. sílu zvuku: dlouze stlačíme ZPÍVEJ, po rozsvícení č.1 a 2 tlačítko uvolníme. Příslušnými tónovými tlačítky zvyšujeme (2) nebo snižujeme (1) úroveň hlasitosti. Opětovným stiskem ZPÍVEJ je nastavení ukončeno.
 
2.  úpravu průběhu písničky v interaktivním režimu:
Tlačítkem NADBÍHEJ zvětšujeme prodlevu mezi tónem a světlem na cca 2 sec.
Tlačítkem UKAŽ SE úplně vypneme světelné signály.
Tlačítkem ZPÍVEJ přehodíme pořadí signálů – nejprve zasvítí světlo, po cca 2 sec. se ozve tón.
Momentální stav tlačítek zjistíme po krátkém stisknutí tlačítka UKONČI:
Na krátký okamžik se rozsvítí sig. 2,3 a 4 a vzápětí zhasnou. To, které zhasne později, udává aktivaci protilehlého tlačítka. Zhasnou-li současně, žádné tlačítko není aktivováno.

Kočička – tlačítko VYBER.
Nastartuje činnost v programovém režimu. Opakovaným stlačením volíme číslo písničky podle nabídky. Tlačítko slouží také k programování, pokud bychom chtěli nahrát jiné melodie. 

Liška – tlačítko POZORUJ.
Spouští zvolenou písničku v poslechovém režimu.

Ovečka – tlačítko STARTUJ.
Startuje všechny průběhy v interaktivním režimu. Proto je zdůrazněno šipkou - start nastaveného programu začíná vždy zde. Program je zahájen cca 2 sec. po stlačení.
V základním nastavení (bez aktivace dalších tlačítek) nabízí postupně tóny písničky, doprovázené světelným signálem v odstupu 0,3 sec. Na každý tón je nutné reagovat stisknutím příslušného tlačítka vpravo, program pokračuje až po uvolnění tlačítka. Po skončení se program odhlásí třemi krátkými signály (NA-ZDÁR-EK).

Další tlačítka NADBÍHEJ, UKAŽ SE, ZPÍVEJ upravují průběh nabízení písničky a byla popsána shora.
Tlačítko UKONČI přerušuje program.

Praktický postup.
V nabídce je šest dětských písniček a dvě procházky na procvičování reakcí:
- procházka sousedská obsahuje řadu vždy sousedících tónů
- procházka skotačivá obsahuje také tercie
 
Procvičování sluchu probíhá v několika úrovních:
 
1. úroveň -   pasivní sledování
Zvolíme písničku VYBER, stiskneme POZORUJ a sledujeme písničku.
 
2. úroveň – začátek všech interaktivních postupů, reakce na nápovědu
Zkontrolujeme, že není nastavena žádná přídavná funkce (UKONČI –  světla 2,3 a 4 se rozsvítí a zhasnou současně), následuje VYBER a STARTUJ. Po dvou vteřinách se ozve a zasvítí první tón nabídky, který musíme odsouhlasit sousedním tlačítkem. Následuje další nabídka tónu… Po skončení se program odhlásí třemi krátkými tóny ( na-zdár-ek ).
 
3. úroveň- prostor pro reakci s odloženou nápovědou
Nastavíme NADBÍHEJ, následuje VYBER, STARTUJ. 
Mezi tón a světlo je vsunuta prodleva 2 sec. Pokud žák stihne správně reagovat dříve, prochází programem aniž by se aktivovala světelná nápověda. Tento program umožňuje žákovi soutěžit sám se sebou o nejmenší počet nápověd.

4. úroveň- nápověda je vypnuta
Nastavíme UKAŽ SE, následuje VYBER, STARTUJ.
Světelná nápověda je zcela vypnuta, žák si ověřuje směřování tónů nazpaměť.

5. úroveň- zpěv podle světelných symbolů
Nastavíme ZPÍVEJ, následuje VYBER, STARTUJ
Nejprve se objeví světlo, za 2 sec. se ozve tón. Pokud už žák umí napodobovat tóny, zkouší si představovat správnou výšku tónů podle světla a zpívat podle těchto signálů jako podle not s následnou zvukovou kontrolou. Melodie se také může přezpívat a program odkrokovat podle potřeby bez zaznění tónů až k místu, kde si žák na tón počká a provede kontrolu svého zpěvu.

Pomůcka má výstup pro sluchátka, takže si ji mohou děti půjčovat v průběhu hodiny k samostatnému tréninku.
Programování
 
1. Po ZAPNUTÍ dlouze stiskneme tlačítko VYBER.  Až se rozsvítí některá ze signálek, tlačítko uvolníme.
 
2. Opakovaným stiskem stejného tlačítka VYBER nalistujeme číslo adresy, na které chceme nahrávat.
 
3. Stiskem tlačítka STARTUJ  je příprava k nahrávání dokončena.
 
4. Písničku nahrajeme tlačítky v tónové číselné řadě. K dispozici je v paměti prostor pro 64 tónů. Programování probíhá „učením“, t.zn. že procesor zaznamená písničku přesně tak, jak ji nahrajeme (tóny, tempo, rytmus). Při chybě musíme postup UKONČIT a opakovat. Předchozí verze se automaticky smaže při prvním tónu nového nahrávání. Nahrávku uzavřeme a uložíme stiskem UKONČI. Kontrolu provedeme poslechem běžným způsobem – VYBER, POZORUJ.

©Jaromír Ehrenberger, 2017
www.didaktikahv.webgarden.cz
Záloha_obrázek-karton.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one