Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě                            Akreditovaný seminář 
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR
Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami                                    2.10.2018 v Liberci www: http://www.cvlk.cz.                                          na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 

8. Zahrada dětských tónů


Dosud  uplatňovaný didaktický přístup vychází z názoru, že rozvoj hudebních představ se uskutečňuje téměř při všech hudebních činnostech a nelze jej dost dobře vyčlenit ve zvláštní, samostatně vymezené učivo.

Zde předkládaná metodika naopak zdůrazňuje konkrétní úvodní složku sluchové výchovy: poslech, modelování pohybem, porozumění tónům a jejich nápodobu hlasem (bez zpěvu písní s textem). Cílem je dosažení základní hudební dovednosti  - imitace skupiny tónů.
Odpoutání od slov a předepsaných melodií využijeme k objevování bezpočtu možností, jak tóny svobodně řadit a kombinovat.
Pěvecký slabikář.

Říkejme tak skupinám tónů ( sekvencím, vzorcům, motivům...), které vytvoříme improvizací v třítónovém nebo čtyřtónovém prostoru. 
Příklady kombinací: 123, 132, 231, 213, 321, 312. Třítónový prostor procvičujeme ve všech polohách. Ve čtyřtónovém prostoru je v jedné poloze celkem 24 možností.
Dětem vzorce předzpíváme, pak společně opakujeme tóny i pohyby rukou.

 
Důležitá je účast dětí na tvoření pořadí. Přitahuje to jejich pozornost a prodlužuje zájem na pokračování činnosti. Výsledkem je velké množství naposlouchaných intervalů a prozpívaných motivů.

Necháme děti posuzovat které z nich jsou hezké nebo jim něco připomínají. Líbivé prvky nám mohou dále posloužit:
Při hlasovém osvojování tónového prostoru máme možnost procvičovat většinu pěveckých dovedností. Soustředěná práce s hlasem umožňuje kromě prostřídání množství durových i mollových melodických vzorků také rytmizaci pěveckých slabik, změn taktování, zpěv staccato i legáto, změny dynamiky, hledání rezonance, nácvik nádechů a reakcí na dirigentská gesta, prodlužování výdechu, zvětšování hlasového rozsahu atd. Absence textu umožňuje dětem prožívat zvukové proměny a objevovat v nich možnost pocitového vyjadřování.

Během procvičování různých melodických sekvencí můžeme použít i části písniček. Písně rozdělujeme na 
skupinky vhodné velikosti (do pěti tónů), které se překrývají. Tím dosáhneme procvičení všech intervalů, které se v písni vyskytují. Můžeme děti vést ke zkoumání o jakou písničku jde.  

Zvláštní uspokojení může přinést vokalíza jednoduchých hudebních myšlenek z oblasti klasické i populární hudby. Příklady - Óda na radost, Proč bychom se netěšili, Já mám kocábku, Hlídač krav, Rolničky, On toužil, kroužil... Zdařilé melodie s nedětským textem můžeme ponechat v této formě trvale ( He is jolly good fellow, Mám rád vůni tvý kůže,... ).
Poznámky:

1.  Vzpomeňme si, s jakým nadšením jsme uvítali u našeho dítěte jeho první slovo, přestože bylo ještě těžké poznat jeho význam. Naše kladné přijetí dětských projevů, to je hlavní impulz, který jim dodává chuť k dalším pokusům. Přes tento paradox - pochvala nedokonalého vyjádření - naučili jsme své dítě mluvit.


Až nám dítě ve třídě zazpívá falešný tón, 
- pochvalme je za jeho snahu,
- poskytněme mu mnoho dalších jednoduchých tónových podnětů pro jeho sluch,
- nedovolme zpěv souvislého textu.

2.  Kdo umí vyslovit hlásku, může pro ni přijmout symbol - písmeno.
     Kdo umí zazpívat tón, může pro něj přijmout symbol - notu.

Nejprve dovednost, potom symbol. 
V obecné rovině uznávané pořadí rozvoje dětských schopností.

V praxi jsme svědky nedostatečného respektování tohoto přirozeného průběhu. Zkoušíme nějak nahradit dětem chybějící sluchové podněty. Ve snaze upřesnit výšku dětského hlasu při nápodobě tónů, snažíme se pomoci slovními pokyny, gesty nebo grafickými symboly.


Marně.  Tóny nelze nahradit. 

Nic nemůže vstoupit mezi sluchové vnímání podnětu a vznik počitku.
Nic nemůže nahradit zvukový podnět, aby mohl vzniknout sluchový počitek.
Nic nemůže upevnit sluchový počitek při jeho vzniku nežli dostatek tónových podnětů. 


Až když jsou vytvořeny sluchové počitky, mohou být úspěšné pokusy o vlastní hlasové  napodobení tónů.

Až když umíme napodobit tóny, můžeme se pustit do jejich zpodobňování pomocí symbolů.

Až když si osvojíme tónovou symboliku, můžeme se pustit do pokusů o zpěv podle not.To hlavní, co můžeme pro děti udělat, je poskytnout jim dostatek srozumitelných poslechových podnětů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one