Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě
K intenzívnímu rozvoji sluchu slouží pomůcka EDU2. Je opatřena výstupem pro sluchátka, takže je možné ji využívat  v průběhu vyučování  ke sluchovému tréninku méně rozposlouchaných jedinců..
sestava sluchátka + EDU2.jpg
 
Audiovizuální interaktivní programovatelná pomůcka EDU2 
 
Popis pomůcky.

Základem jsou elektrické klávesy s rozsahem c1-c2, u kterých jsou tóny ve svislém uspořádání. Druhou podstatnou částí je procesor, který umožňuje v interaktivním režimu a v různých úrovních  procvičovat vnímání  tónů a pohyb melodie. Klávesy mají dvě řady tlačítek. Napravo jsou tlačítka tónová spolu s diodami, které světelně doprovázejí hrané tóny. Nalevo jsou tlačítka ovládací. Každé ovládací tlačítko má kromě názvu také obrázek a veršík, jehož znalost umožňuje obsluhu dětem, které neumí číst.

Sluníčko – tlačítko ZAPNI - rozsvítí se kontrolka. Vypíná se samo po 30 sec. nečinnosti. 
Po zapnutí je možné hrát bez programu cokoliv na tónových tlačítkách. Dále je možné ovládat:

1. sílu zvuku: dlouze stlačíme ZPÍVEJ, po rozsvícení č.1 a 2 tlačítko uvolníme. Příslušnými tónovými tlačítky zvyšujeme (2) nebo snižujeme (1) úroveň hlasitosti. Opětovným stiskem ZPÍVEJ je nastavení ukončeno.
 
2.  úpravu průběhu písničky v interaktivním režimu:
Tlačítkem NADBÍHEJ zvětšujeme prodlevu mezi tónem a světlem na cca 2 sec.
Tlačítkem UKAŽ SE úplně vypneme světelné signály.
Tlačítkem ZPÍVEJ přehodíme pořadí signálů – nejprve zasvítí světlo, po cca 2 sec. se ozve tón.
Momentální stav tlačítek zjistíme po krátkém stisknutí tlačítka UKONČI:
Na krátký okamžik se rozsvítí sig. 2,3 a 4 a vzápětí zhasnou. To, které zhasne později, udává aktivaci protilehlého tlačítka. Zhasnou-li současně, žádné tlačítko není aktivováno.

Kočička – tlačítko VYBER.
Nastartuje činnost v programovém režimu. Opakovaným stlačením volíme číslo písničky podle nabídky. Tlačítko slouží také k programování, pokud bychom chtěli nahrát jiné melodie. 

Liška – tlačítko POZORUJ.
Spouští zvolenou písničku v poslechovém režimu.

Ovečka – tlačítko STARTUJ.
Startuje všechny průběhy v interaktivním režimu. Proto je zdůrazněno šipkou - start nastaveného programu začíná vždy zde. Program je zahájen cca 2 sec. po stlačení.
V základním nastavení (bez aktivace dalších tlačítek) nabízí postupně tóny písničky, doprovázené světelným signálem v odstupu 0,3 sec. Na každý tón je nutné reagovat stisknutím příslušného tlačítka vpravo, program pokračuje až po uvolnění tlačítka. Po skončení se program odhlásí třemi krátkými signály (NA-ZDÁR-EK).

Další tlačítka NADBÍHEJ, UKAŽ SE, ZPÍVEJ upravují průběh nabízení písničky a byla popsána shora.
Tlačítko UKONČI přerušuje program.

Praktický postup.
V nabídce je šest dětských písniček a dvě procházky na procvičování reakcí:
- procházka sousedská obsahuje řadu vždy sousedících tónů
- procházka skotačivá obsahuje také tercie
 
Procvičování sluchu probíhá v několika úrovních:
 
1. úroveň -   pasivní sledování
Zvolíme písničku VYBER, stiskneme POZORUJ a sledujeme písničku.
 
2. úroveň – začátek všech interaktivních postupů, reakce na nápovědu
Zkontrolujeme, že není nastavena žádná přídavná funkce (UKONČI –  světla 2,3 a 4 se rozsvítí a zhasnou současně), následuje VYBER a STARTUJ. Po dvou vteřinách se ozve a zasvítí první tón nabídky, který musíme odsouhlasit sousedním tlačítkem. Následuje další nabídka tónu… Po skončení se program odhlásí třemi krátkými tóny ( na-zdár-ek ).
 
3. úroveň- prostor pro reakci s odloženou nápovědou
Nastavíme NADBÍHEJ, následuje VYBER, STARTUJ. 
Mezi tón a světlo je vsunuta prodleva 2 sec. Pokud žák stihne správně reagovat dříve, prochází programem aniž by se aktivovala světelná nápověda. Tento program umožňuje žákovi soutěžit sám se sebou o nejmenší počet nápověd.

4. úroveň- nápověda je vypnuta
Nastavíme UKAŽ SE, následuje VYBER, STARTUJ.
Světelná nápověda je zcela vypnuta, žák si ověřuje směřování tónů nazpaměť.

5. úroveň- zpěv podle světelných symbolů
Nastavíme ZPÍVEJ, následuje VYBER, STARTUJ
Nejprve se objeví světlo, za 2 sec. se ozve tón. Pokud už žák umí napodobovat tóny, zkouší si představovat správnou výšku tónů podle světla a zpívat podle těchto signálů jako podle not s následnou zvukovou kontrolou. Melodie se také může přezpívat a program odkrokovat podle potřeby bez zaznění tónů až k místu, kde si žák na tón počká a provede kontrolu svého zpěvu.

Pomůcka má výstup pro sluchátka, takže si ji mohou děti půjčovat v průběhu hodiny k samostatnému tréninku.
 
©Jaromír Ehrenberger, 2017
www.didaktikahv.webgarden.cz
Záloha_obrázek-karton.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one