Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě

8. Kacířské myšlenky

8.1.  Vzpomeňme si, s jakým nadšením jsme uvítali u našeho dítěte jeho první slovo, přestože bylo ještě těžké poznat jeho význam. Naše kladné přijetí dětských projevů, to je hlavní impulz, který jim dodává chuť k dalším pokusům. Přes tento paradox - pochvala nedokonalého vyjádření- naučili jsme své dítě mluvit.

Až nám dítě ve třídě zazpívá falešný tón, 
- pochvalme jej za jeho snahu,
- poskytněme mu mnoho dalších jednotónových podnětů pro jeho sluch,
- nedovolme zpěv slov, ale pouze slabik.
8.2  Nejdříve hláska, potom písmeno. Nejprve tón, potom nota. Nejprve dovednost, potom symbol.

V obecné rovině uznávané pořadí rozvoje dětských schopností.
V praxi jsme svědky relativizace tohoto přirozeného průběhu. Ve snaze upřesnit výšku dětského hlasu při nápodobě tónů, nabízíme rady, gesta nebo symboly.

Marně.   Nic nemůže vstoupit mezi vnímání podnětu a vznik počitku.
              Nic nemůže nahradit podnět, aby mohl vzniknout počitek.
              Nic nemůže upevnit počitek při jeho vzniku nežli dostatek podnětů. 
              Když je vytvořen počitek, je možný pokus o vlastní hlasové             
              napodobení tónu.


Jediné, co můžeme pro děti udělat, je poskytnout jim dostatek jednotónových podnětů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one