Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě
 Spojování zvukových, zrakových a pohybových vjemů je základní intuitivní způsob vzájemného dorozumívání rodičů a dětí. Dochází k němu na základě tělesné reakce připojované ke zvukovému podnětu a sdílené zrakem oběma účastníky komunikace. Sdílení tělesných reakcí vede postupně u dětí k pochopení a převzetí zvukových signálů pro věci a činnosti. Popsaný způsob, typický pro období počátků porozumění řeči, můžeme použít také v hudební výchově. 
 
Dovednost, kterou potřebujeme u dětí vycvičit, je rozpoznávání změn výšky tónů. Protože výška tónů je pouze sluchová informace, musíme ji pro další smysly vymodelovat. 

K tomu musíme splnit následující podmínky:

- vytvořit výškový model tónové řady včetně adresáře,

- poskytnout dětem dostatečný časový prostor pro přijímání a pohybové kopírování informací, obsahujících adresu tónu  i jeho výšku (zpívaná čísla).

 
Výškový model tónové řady - tělová stupnice.

K vyjádření relativní polohy tónů použijeme svislého pohybu ruky v celém rozsahu, od připažení do vzpažení. Dráhu rozdělíme na sedm přibližně stejných částí ohraničených osmi konkrétními body na těle. Vznikne tak tělová stupnice, kterou budou děti procházet rukama v souladu se znějícími tóny. Pro označení tónů používáme dětskou zkušenost spojenou s pocitem výšky a to je znalost stoupající číselné řady (označení schodů, pater obytného domu). V souladu s touto zkušeností očíslujeme body zespoda od jedničky do osmičky. Ke snadnějšímu vybavení polohy ruky můžeme použít také slovesa, která uvedeme do souvislosti s jejím zakotvením: stojím, cvičím, papám, dýchám, zpívám, myslím, tančím, mávám.
Tělová stupnice bar..jpg
tanečnice-stupnice.jpg
Seznámení dětí s tělovou stupnicí.
Prvním úkolem bude seznámit děti s tělovou stupnicí, na kterou budeme „hrát“ rukama. Když se děti naučí zaujímat polohy podle nás, usměrňujeme jejich pozornost na dvojice čísel vyznačujících polohy rukou (podle těla, na těle, na hlavě, nad hlavou). Znalost způsobu uspořádání tónů usnadní dětem jejich zapamatování. Osvojování  poloh  podle  čísel  může  mít  charakter  honičky  za jednotlivými  povely a podobá se spíše tělocviku než hudební výchově. S výhodou k němu můžeme 
využít relaxační chvilky, které zařazujeme do vyučování několikrát denně v průběhu celého dopoledne.

Je prospěšné od samého počátku čísla tónů dětem zpívat. Cílem je dosáhnout rychlé orientace v číselné řadě a intuitivního zaujímání správných poloh rukama. Pro posílení prvku hravosti můžeme navozovat u dětí různé představy, vzbuzující jejich zájem (lezeme po skále, honíme blechu, jezdíme výtahem, zvedáme břemeno atd.).  
Znalost  tělové  abecedy  oceníme  kdykoliv  se  s  dětmi  budeme  chtít  dorozumět o tónech. Pohyby by měly být procvičeny tak, aby děti dokázaly reagovat se zavřenýma očima.  Tím je dosaženo soustředěného vnímání polohy ruky jako silného a adresného výškového pocitu, který nám pomůže při dalším rozvoji sluchu.
 
 Vlastní metodika rozvoje orientace sluchu pomocí tělesných reakcí je popsána v následujícím oddíle  Metoda intervalové jistoty.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one