Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě                            Akreditovaný seminář 
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR
Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami                                    2.10.2018 v Liberci www: http://www.cvlk.cz.                                          na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 

11. Závěr - a co dál?


Pro rozvoj sluchu  není dosud k dispozici účinná metoda, odzkoušená ve školní třídě. Je to jistě způsobeno i obtížností danou na jedné straně nutností kolektivního přístupu a na druhé straně potřebou individuelního rozvoje.
V tomto ohledu se ovšem hudební výchova v ničem neliší od ostatních předmětů. Úspěšnost výuky je závislá na postupech vycházejících z úrovně poznávacích schopností dětí a moderujících jejich přirozenou zvídavost.

1. Vnímání výšek tónů.

Absence počitků výšky, dříve získávaných v rodině, není dostatečně vyhodnocena ani systémově ošetřena. Metoda vokalízy není v didaktických materiálech zdůrazňována, přestože má všechny předpoklady k tomu, aby mohla rozvoji sluchu pro intervaly posloužit. Odložené používání slov je formální maličkost, která ale  principiálně zjednodušuje a ulehčuje vnímání tónů v jejich výšce. Umožňuje tak zásadní urychlení rozvoje sluchu a schopnosti nápodoby tónů.
2. Vnímání pořadí tónů.

Ve školních didaktikách jsou často uváděny postupy, které nevycházejí
z úrovně kognitivního vývoje dětí.

Popsaná metoda pohybové nápodoby je pokusem o systémový přístup k  rozvoji sluchu pro pořadí tónů. Vychází z doporučení doc.Františka Sedláka, doc. Libora Melkuse a doc. Aleny Tiché. Dále zohledňuje úroveň kognitivního vývoje dětí podle Jeana Piageta. Proces učení volně navazuje na zásady uváděné v metodě jazykové výuky TPR  Jamese Ashera.  Postup, vedoucí k získání hudebních dovedností, koresponduje s některými závěry Edwina Gordona.

Obě zmiňované metody by si zasloužily širší ověření účinnosti při zařazení na samý počátek práce s dětmi. Pro úspěšné uplatnění těchto postupů je  neméně důležitá motivace dětí k potřebným úkonům v delším období.

Obsahově nepřinášejí metody téměř nic nového, jde o použití známých technik důslednějším způsobem, který může přinést větší užitek (tělová stupnice, zpěv beze slov).  Bezradnost při rozvíjení nejzákladnější hudební dovednosti - nápodoby slyšené skupiny tónů dětským hlasem - je největší problém současné praxe. Proto je důležité hledat přirozené postupy, které budou respektovat zákony hudební psychologie a přivedou děti k ladícím tónům.

K dispozici a volnému nekomerčnímu použití jsou zde ke stažení různé materiály. Dále je možné bezplatné zapůjčení  uvedených pomůcek
k odzkoušení. Vítány jsou všechny dotazy nebo připomínky na dané téma.
 
Rozvoj hudebního sluchu bude také předmětem semináře DVPP dne 2.10.2018 - iQLANDIE Liberec. Pořádatel  www: http://www.cvlk.cz.


Jaromír Ehrenberger, jar.ehr@volny.cz
Českolipský pěvecký sbor

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one