Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě                            Akreditovaný seminář 
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR
Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami                                    2.10.2018 v Liberci www: http://www.cvlk.cz.                                          na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
V průběhu hudební výchovy měly by děti postupně dosáhnout těchto dovedností:

A) Nápodoba - imitace

1. Pohybová nápodoba tónů rukou s použitím tělové stupnice.

2. Hlasová nápodoba tónů - zpěv.


B) Používání  symbolů - notace, intonace

1. Připojování symbolů k hlasově osvojeným tónům - notace.

2.  Vokální intonace - zpěv tónů  podle zrakové informace. 
Praktický postup.

Předpoklady: Děti znají tělovou stupnici a umějí hbitě zaujímat rukou polohy tónů na těle podle čísel.

Cvičení:
Učitel

1. přezpívá vokalízou  vzorek melodie,
(může melodii současně přehrávat
na Intonačním pacholeti, pak pomůcku sklopí)
--------------------------------------------------
2. opakuje předzpěv a doprovází
melodii pohybem ruky


 
Žáci

1. poslouchají (a pozorují) melodii,
připravují se na ozvěnu--------------------------------------------------
2. napodobují hlasem slyšené tóny,
    napodobují pohyby ruky

 
Průběh:

1. Učitel prochází různé skupiny tónů stupnice, improvizuje a připravuje zajímavý průběh procvičováním pohybových a hlasových dovedností (viz část Zahrada tónů). Osvojované tónové prostory se postupně zvětšují. Činnost by měla nést znaky hry.

2. Děti si pohrávají  cestou "zrakové samoobsluhy"
se svojí schopností kopírovat rukou melodii. Ve chvílích jistoty přivírají oči  a řídí se vnitřní představou. Postupné individuální osmělování probíhá bez nátlaku, který obecně zhoršuje proces vnímání. Soutěžní přístupy nepoužíváme,  protože
- ten, kdo hru nejvíce potřebuje, bývá z ní při chybě vyloučen,
- strach z neúspěchu vytváří psychické zábrany.

Sledování přivírajících se očí je první diagnostickou informací pro učitele.

3. Učitel dále testuje rozvoj schopností pohybové ozvěny tak, že vzorek zpívá jednou s pohybem své ruky, podruhé bez pohybu. Podle dětských reakcí zkouší svoji pohybovou nápovědu postupně omezovat.

4. Učitel také sleduje jak se děti hlasem připojují k jeho tónům. Čistá nápodoba je podmínkou pro zvyšování náročnosti. Děti s potřebou většího počtu sluchových podnětů mohou využívat pomůcku EDU2.

5. Při čistém zpěvu tónů nahrazuje učitel pěvecké slabiky a začne procvičovat melodizaci slov. Každou melodii nejdříve zazpívá vokalizací, pak slabiku nahradí stejně rytmizovaným slovem. Používá k tomu jména žáků, květin, zvířat, věcí ve třídě a pod. Stejným způsobem (po částech, keré se překrývají) může naučit děti celou píseň.
6. Učitel předzpívá jednou vzorek s pohybem ruky, při ozvěně zpívají už jen děti podle jeho gest.

Po dosažení těchto dovedností jsou děti připraveny k čistému zpěvu písní        a budou schopny porozumět i notovému záznamu.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one